دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧
به سایت مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه سمنان خوش آمدید. کسی که وارد کسب و کار شود،از مردم بی نیاز می شود. امام حسین(ع) - اگر خواهان نجات هستید،غفلت و بی خبری را رها کنید و بر تلاش و جدیت پای بند باشید. حضرت علی(ع) - مقام معظم رهبری دامه ظله : کارآفرینی نوعی عبادت و ارزش آفرینی است.
گواهینامه های ثبت اختراع

 گواهینامه های ثبت اختراع
سال 1393
سال 1394
سال 1395
سال 1396
سال 1397
دسترسی سریع

            

.Copyright  © 2017 Semnan University karafarini.semnan.ac.ir All rights reserved