دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧
به سایت مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه سمنان خوش آمدید. کسی که وارد کسب و کار شود،از مردم بی نیاز می شود. امام حسین(ع) - اگر خواهان نجات هستید،غفلت و بی خبری را رها کنید و بر تلاش و جدیت پای بند باشید. حضرت علی(ع) - مقام معظم رهبری دامه ظله : کارآفرینی نوعی عبادت و ارزش آفرینی است.
تاریخچه

 باسمه تعالی

پیشینه مرکز کارآفرینی در آموزش عالی در اواخر دهه 1970 در جوامع پیشرفته صنعتی و در کشورهای در حال توسعه از اواخر دهه 1980 به بعد به طور جدی مورد توجه قرار گرفت. بنابراین دانشگاه ها بر حسب ویژگی گروههای تحت آموزش و نیازهای محلی، منطقه ای و ملی برنامه های آموزشی متعددی را طراحی نموده اند. در کشور ما تا شروع اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی توجه چندانی به موضوع کارآفرینی نشده است اما در برنامه سوم، موضوع کارآفرینی مورد توجه قرار گرفته و در این راستا  اجرای طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه های کشور”کاراد” توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید. این طرح با تأسیس مراکز کارآفرینی و تشکیل کمیته های کارآفرینی، از اواخر سال 1379 در 12 دانشگاه فعّالیت خود را آغاز نمود و در حال حاضر بیش از 70 مرکز کارآفرینی در دانشگاه های کشور تأسیس شده و به امر ترویج، آموزش و پژوهش در حوزه کارآفرینی مشغولند.

 مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه سمنان نیز فعالیت خود را از سال 1384 آغاز نموده است.

عکس های قدیم مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه سمنان

عکس های جدید ساختمان مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه سمنان
دسترسی سریع

            

.Copyright  © 2017 Semnan University karafarini.semnan.ac.ir All rights reserved