دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧
به سایت مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه سمنان خوش آمدید. کسی که وارد کسب و کار شود،از مردم بی نیاز می شود. امام حسین(ع) - اگر خواهان نجات هستید،غفلت و بی خبری را رها کنید و بر تلاش و جدیت پای بند باشید. حضرت علی(ع) - مقام معظم رهبری دامه ظله : کارآفرینی نوعی عبادت و ارزش آفرینی است.
آدرس مرکز کارآفرینی و نوآوری

آدرس مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه سمنان :

سمنان - کیلومتر 3 جاده سمنان دامغان - روبه روی پارک سوکان - میدان دانشگاه - پردیس شماره یک دانشگاه سمنان- مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه سمنان

کدپستی :      19111-35131

دسترسی سریع

            

.Copyright  © 2017 Semnan University karafarini.semnan.ac.ir All rights reserved