شنبه ٢١ فروردين ١٤٠٠
به سایت مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه سمنان خوش آمدید ** امام حسین(ع) کسی که وارد کسب و کار شود از مردم بی نیاز می شود. ** مقام معظم رهبری دامه ظله : کارآفرینی نوعی عبادت و ارزش آفرینی است.
مدیر مرکز کارآفرینی و نوآوری
مشخصاتمدیر مرکز کارآفرینی و نوآوری

تلفن :
 023-31532534
وظایف و مسئولیت های مدیر مرکز:
 • تشکیل کمیته های همکاری علمی- صنعتی با سازمان های مختلف و واحدهای صنعتی
 • انجام امور مربوط به همکاری های علمی و تحقیقاتی با بخش صنایع کشور
 • برقراری ارتباط با صنایع و کارخانجات برای عقد قرارداد در مورد طرح های علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط صنعت با جامعه
 • برنامه ریزی و سیاستگذاری درخصوص کارآموزی دانشجویان
 • سیاستگذاری و تشویق اعضای هیأت علمی برای اجرای پژوهش های کاربردی و فن بازاریابی پژوهش
 • حمایت از کارآفرینان به عنوان الگو برای دانشجویان
 • هدایت دانشجویان برای کاربردی نمودن تخصص خود
 • آشنا نمودن دانشجویان به کلیه زمینه های شغلی موجود در جامعه
 • همفکری با مدیران گروه های آموزشی به منظور ترغیب آنها به تأسیس دوره های میان رشته ای کاربردی
 • برگزاری دوره ها و سمینارهای کوتاه مدت برای افزایش دانش کاربردی
 • انجام مکاتبات و امور مربوط به معرفی دانشجویان به ادارات و دستگاه های مختلف برای انجام دوره کارآموزی و کارورزی در چارچوب مقررات
 • ایجاد اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی
 • تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی- کاربردی
 • توسعه کسب و کارهای کوچك و متوسط دانش محور
 • تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه
 • انجام بررسی و اقدامات لازم در امر پاسخگویی به نیازهای جامعه در مراکز علمی و کارآفرینی
دسترسی سریع

           

KARAFARINI@SEMNAN.AC.IR

.Copyright  © 2021 Semnan University karafarini.semnan.ac.ir All rights reserved